Orkest

De Koninklijke Harmonie van Financiën bestaat uit ambtenaren van de FOD Financiën en de Regie der Gebouwen.


De harmonie wil, door het verzorgen van muzikale optredens, bijdragen tot het versterken van de korpsgeest, het positieve imago van de FOD Financiën en de culturele ontplooiing van de ambtenaren.  De harmonie verzorgt concerten in binnen- en buitenland, waarbij steeds een zeer gevarieerd programma wordt gebracht.  Zowel moderne werken voor harmonieorkest, als klassieke stukken en marsen worden opgevoerd.  Concerten 'op maat' voor bepaalde gelegenheden en stapoptredens worden eveneens verzorgd.

 

De harmonie staat onder de muzikale leiding van de heer Rudi Versweyveld.

 

De heer Bart Vleugels is de voorzitter van de harmonie.

 

 

© 2013 by Harmonie van Finaniciën. All rights reserved.

Design by  www.sofievanlaere.com

Webmaster: webmaster@harmoniefin.be

CONTACT:  K.H.F. vzw / H.R.F. asbl, North Galaxy - B3, 

Koning Albert II-laan 33 bus/boîte 986, 1030 Brussel

Telefoon/Téléphone: 0257/24.004

E - mail Secretariaat/Sécretariat: harmonie@minfin.fed.be

HF