Dagelijks bestuur

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Beheer van de Harmonie wordt overgelaten aan de verkozen bestuurders.

 

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit: 

De voorzitter: de heer Bart Vleugels
De secretaris: mevrouw Katrien De Smet
De commissarissen
Anja Van Nieuland (penningmeester)

Jaak Clooten

Michel Bergen

Liesbeth Raskin

© 2013 by Harmonie van Finaniciën. All rights reserved.

Design by  www.sofievanlaere.com

Webmaster: webmaster@harmoniefin.be

CONTACT:  K.H.F. vzw / H.R.F. asbl, North Galaxy - B3, 

Koning Albert II-laan 33 bus/boîte 986, 1030 Brussel

Telefoon/Téléphone: 0257/24.004

E - mail Secretariaat/Sécretariat: harmonie@minfin.fed.be

HF